กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ศิษย์เก่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ "สตรีตัวอย่างแห่งปี"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
ศิษย์เก่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี ๒๕๖๔
สาขา การวิจัยและพัฒนา

Search

Off Canvas Menu