กิจกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ การ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 (มศว) ร่วมกับนิสิตอาสาเพื่อนใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ มศว รุ่นที่ 1 จัดทำโครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ความรู้ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นการมอบความรู้และให้ทราบถึงโทษของบุหรี่อย่างลึกซึ้ง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมิน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9aQ3-iENnd_yppL_xaIkR4Z-rPVNsJ1O1Cu3MIF6YiPzIA/viewform

 

Search

Off Canvas Menu