กิจกรรม

นางสาวปริยากร พรสุทธิพันธุ์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดออกแบบลายเสื้อ เพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปริยากร พรสุทธิพันธุ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดออกแบบลายเสื้อ
เพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022
โครงการ SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้
จาก ส่วนกิจการนิสิต มศว

Search

Off Canvas Menu