กิจกรรม

การประชุม การผลิตครูโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

[ภาพกิจกรรม]

การประชุมเรื่องการผลิตครูโครงการเพชรในตม

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 

Search

Off Canvas Menu