นิสิต/ศิษย์เก่า

ประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์รับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี) เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
นิสิตต้องลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google form เพื่อยืนยันการเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเชิงวิชาการ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
 
 

Search

Off Canvas Menu