นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รอบที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 13.00 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 827 5713 2579
Passcode : 277235

Search

Off Canvas Menu