นิสิต/ศิษย์เก่า

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

??ประชาสัมพันธ์??
เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา
-ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน
-ทุนเรียนดีกิจกรรม/ผลงานเด่น จำนวน 43 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564

‼️‼️หมายเหตุ : กรณีส่งใบสมัครทาง e-mail
ชื่อเรื่องขอให้ระบุชื่อทุนที่สมัครให้ชัดเจนครับ

Search

Off Canvas Menu