นิสิต/ศิษย์เก่า

ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 (เพิ่มเติม)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 การรับเข้าศึกษาดูการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)

Search

Off Canvas Menu