นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨? ขอแสดงความยินดีกับ นายธิธณุพงศ์ ธาระหาญ
นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
ได้รับการเลือกตั้งเป็น ประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565
 

Search

Off Canvas Menu