นิสิต/ศิษย์เก่า

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2) ปีการศึกษา 2565

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี กิจกรรม : ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา 2565
ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.
(รูปแบบออนไลน์)

Search

Off Canvas Menu