อบรมสัมมนา

ขอเชิญนิสิตรหัส 61 คณะศึกษาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ขอเชิญนิสิตรหัส 61 คณะศึกษาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2564

ได้ที่ https://bit.ly/3bxtcds โดยนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมได้คนละ 2 กิจกรรม

จำกัดจำนวนรับ 45 คน/กิจกรรม/รอบเวลา ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First-in First-served)


* หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนสมัคร
*** หากนิสิตลงทะเบียนผิดพลาด ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้นิสิต

Search

Off Canvas Menu