อบรมสัมมนา

การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
? การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน (Educational Measurement, Evaluation, and Research for Competency Development in the Transformative Era)
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : MER 29th at SWU
▶️ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
(ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
▶️ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม (Pre-Conference) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.00 น.
***ใช้ gmail ในการลงทะเบียนเท่านั้น เนื่องจากต้อง upload ไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน***
(ค่าลงทะเบียน 500 บาท รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละไม่เกิน 50 คน)
▶️ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.00 น.
***ใช้ gmail ในการลงทะเบียนเท่านั้น เนื่องจากต้อง upload ไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน***
(ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท หมดเขตภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564)
▶️ Link คำชี้แจงการเขียนบทความวิจัย และ Template บทความวิจัย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

Search

Off Canvas Menu