อบรมสัมมนา

ขอเชิญนิสิต บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Metaverse มิติใหม่ของการศึกษาไร้พรมแดน” ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[ประชาสัมพันธ์ ]
ขอเชิญนิสิต บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ “Metaverse มิติใหม่ของการศึกษาไร้พรมแดน”
ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
พบกับวิทยากร รศ.ดร. สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ท่านที่สนใจสแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่าน Link ได้ที่ https://forms.gle/EiPJvzyrt4DXcHF18
*จำนวนจำกัด
*ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรจากทางผู้จัดโครงการ
 

Search

Off Canvas Menu